الکتریسیته ساکن در اتاق عمل و نوع کفپوش

کفپوش اتاق عمل

یکی از مشکلات در اتاق عمل  الکتریسیته ساکنی است که بر اثر اصطکاک بین زمین و مواد پلاستیکی ایجاد شده و بنا به خاصیت استاتیکی آن، در همان محل باقی می ماند.

الکتریسیته ساکن در اتاق عمل که در مجاورت گازهای بیهوشی و دستگاه های Frequency High  است می تواند خطرانفجار را به همراه داشته باشد. بنابراین برای از بین بردن آن استفاده از کفپوش های آنتی استاتیک و کانداکتیو در اتاق عمل توصیه می شود. این کفپوش  بارالکترواستاتیکی که در اثر حرکت وسایل و رفت و آمد افراد به وجود آمده را به حداقل می رسانند و مقاومت الکتریکی آنان نیز کنترل شده است.

افزودن مقدار کافی کربن سیاه به یک پلیمر، یک شبکه رسانا از ذرات کربن به وجود می آورد که درون مخلوط شکل می گیرد و موادی با رسانایی الکتریکی وسیع تولید  می شود. شبکه رسانا نسبت به کشش حساس است و مقاومت الکتریکی ماده بنا به درجه کشش، زمان کشش و درجه حرارت پس از کشش متغیر است.

استاندارد بین المللی  ISO2878 روشی است برای تعیین مقاومت الکتریکی محصولاتی که تماما یا قسمتی از آن ها از لاستیک تشکیل شده است و مقاومت الکتریکی  آن ها در محدوده معینی اندازه گیری شده و رسانایی آن ها با افزودن کربن سیاه یا دیگر مواد مناسب به کل ماده ناشی می شود.

اجرای کفپوش برای اتاق عمل  09133296722