کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان در صنایع دارویی

کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان در صنایع دارویی

صنایع داروئی ، غذائی و لبنی، با توجه به نوع تولیدات و حساسیت محصولات تولید شده ،می بایست الزامات خاصی از محل بهره برداری را رعایت نمایند .بتن کف به علت  خاصیت قلیائی ذاتی و وجود ناخالصی های فلزی و خلل و فرج زیاد به راحتی مورد آسیب شیمیائی قرار گرفته و منشاء رشد میکروبها است . بنابراین  کفپوش این محیطها به کمک روکش های ویژه ، یکپارچه و بدون درز بر روی آنها باید اجرا شود تا بتواند مقاومت محیط کف را در برابر مواد شیمیائی ، شرایط آب و هوائی ، گرما و سرما، انتقال قارچ و باکتریها بهبود بخشد و ضمن مطابقت با استاندارد سلامت به پاکیزگی و بهداشت آن کمک نمائید و مجموعه الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی ( HACCP   ) را تائید نماید .  تا شناسائی مخاطرات و نقاط و مقاطع کنترل بحرانی و همچنین تعیین محدوده موجود در کف اعم از میکروبی ، شیمیائی و فیزیکی ممکن گردد.

با استفاده از مواد اپوکسی وپلی یورتان به عنوان کفپوش محیط های صنایع داروئی، بهداشتی و بیمارستانی همچون واحد تولید قرصها، کپسول ها وشربت سازی ها ،اتاق تمیز،بسته بندی های استریل ،انبار های ذخیره سازی سرد دارو ،ذخیره سازی مواد شیمیایی , آزمایشگاه کنترل کیفیت محیط های فرآیند فرآیند اسپتیک و نهایتا هر آن جایی که می بایست از تجمع میکروب ها جلوگیری گردد.به نحو مطلوب محافظت نمود.

اپوکسی یک پلیمر ترموست است.که از اختلاط رزین  بیسفیل A  دی گلایسیدیل اثر اپوکسی و هاردنر پلی آمین بدست می آید .ساختار روکش حاصله بدلیل عدم استفاده از حلال solvent freeپس از  سخت و خشک شدن ثابت مانده و هیچگونه کاهش حجم یا ضخامت در آن دیده نمی شود.یکپارچگی و مقاومت بالای شیمیایی و مکانیکی  این رو ش باعثکاربرد وسیع آن در صنایع مختلف شده است.

روش اپوکسی مقاومت سطوح کف را در برابر سایش و تخریب در مقابل  اثر مواد شیمیایی افزایش داده و ضمن عدم جذب آب ، روغن و سایر مایعات از نفوذ آنها به زیرآیند جلوگیری می کند.رو ش اپوکسی سبک وکم حجم بوده و از ایجاد هر گونه گرد و غبار جلوگیری کرده و به صورت یکپارچه و در رنگهای مختلف قابل اجرااست.

انواع روش اپوکسی در صنعت شامل روش های اپوکسی ضد اسید، آنتی استاتیک ،آنتی باکتریال، انتی داست  و….است و  هرکدام مزایای و کابرد های ویژه ای دارند که قابل اجرا هستند.

روکش کف پلی یورتان نیز مشابه کفپوش اپوکسی یک پلیمرترموست است که از ترکیب پلی اول ها ) پلی استر ،پلیاتر (… و هاردنر ایزوسیانات عمدتا متیلن دی ایزو سیانات و برخی از افزودنیهای شیمیائی دیگر به منظور سهولیت در اجرا، رفع معایب ظاهری و افزایش مقاومت های فیزیکی تولید می گردد.با انتخاب پلی اول های مختلف ، افزودنیها و به انضمام مواد متنوع دیگر می توان

خواص گوناگونی را برای کاربرد های ویژه دیگر طراحی و به کار برد.این روکش بر خلاف روکش اپوکسی قابلیت انعطاف پذیری بیشتری داشته و در محیط های دارای لرزش و ارتعاش و همچنین در پریود های مکرر انقباض و انبساط کاربرد مناسب تری دارد.