بهترین کفپوش برای پیاده رو و محوطه سازی

بهترین کفپوش برای پیاده رو و محوطه سازی

سطوح بتنی به دلیل حالت‌ زیر‌ سطح‌ شان که ناهموار و غـیر لغـزنده‌اند،می‌توانند‌ سطوح‌‌ مناسبی‌ برای‌ کفپوش‌ معابر باشند.بلوک‌های‌ پیش‌ساخته‌ بتنی اگر برای کفپوش مورد استفاده قـرار گـیرند، کفپوش بتنی ضد سایش بـاید به نحوی اجرا گردند که درز بین‌ بلوک‌ها‌ فاصله‌ زیادی از یکدیگر نداشته بـاشند(حـداکثر 2 سـانتی‌متر‌).

افتادن‌ چرخ‌ صندلی‌ چرخدار‌ در‌ این فواصل باعث به مخاطره افکندن جان معلولان می‌ شـود.سـطوح بـتنی که به وسیله قالب‌های مختلف شیارهایی بر روی آنها و برای ایجاد سطح‌ غیر لغزنده تـعبیه‌ شـده،بسیار مناسب هستند

بتن آسفالتی نیز از کفپوش‌های قابل اجـرا در پیـاده‌ روهاست.بـتن آسفالتی مخلوطی است‌ از مصالح سنگی متراکم با دانه‌بندی پیوست‌ و حداقل‌ فضای خالی که مـاده چـسبنده‌ ئیدروکربنی،تمام سطح جانبی دانه‌های سنگ را اندود کرده،آنها را به یکدیگر و به کـف‌ مـعابر چـسبانیده و قسمت عمده فضای خالی بین دانه‌های مصالح‌ را‌ پر کرده باشد.به دلیل‌ اجرای سریع و فراوانی مـصالح بـتن و قیر در ایران،بتن آسفالتی می‌تواند یکی از مناسب‌ ترین‌ پوشش‌ ها برای معابر شهرهای‌ کـشورمان‌ بـاشد

خرید پالت پلاستیکی در کرج / پالت جابجایی سبک در شیراز/ قالب وافل سقف خرید اینترنتی پالت پلاستیکی فشرده/ فروش پالت پلاستیکی در اصفهان/ مواد اولیه پالت پلاستیکی/ پالت پلاستیکی ابزار در تهران / بزرگترین تولید کننده باکس پالت پلاستیکی در ایران