رنگ آمیزی نمای ویلا

رنگ آمیزی نمای ویلا به سه روش کلایمر ،با طناب و با نصب داربست اجرا میشود وسریع ترین و بی خطر ترین این روشها با طناب (راپل ) میباشد و خطر سقوط صفر میباشد.
اجرای رنگ آمیزی نمای بیرونی ویلا به تناسب سلیقه و منطقه مذکور اجرا میشود و از رنگ بندی تیره و روشن استفاده میشود.نمای ویلاها دارای سقفی شیب دار میباشد و اجرای رنگ آمیزی این سطوح فلزی نیز توسط تیم راپل کار ما قابل میباشد و برای یکدستی این نوع اجراها از رنگهای کامپیوتری استفاده میشود..
تیم راپل کارارتفاع کاران به مدیریت آقای خسری مجری رنگ آمیزی نمای ویلا و رنگ نمای بیرونی ساختمان در سراسر کشور میباشد.

 رنگ آمیزی نمای ویلا

کلیه کارهای رنگ آمیزی نمای بیرونی به روش کار در ارتفاع با طناب انجام میشود و نیاز به نصب داربست نیست.برای رنگ نمای ویلاها از دو نوع رنگ روغنی و اکلریلیک استفاده میشود و بهترین نوع رنگ اجرایی نیوکالر واپوکسی هستند . چون دارای قیمت مناسب و متوسط و دوام و ماندگاری تست شده هستند ..
قیمت رنگ آمیزی نمای  ساختمان ویلا و اجرای آن بصورت متری و توافقی و چکی میباشد. قیمتها براساس نوع رنگ و نمای ساختمان و مراحل کاری قابل انجام میباشد واین انتخاب با مشاوره اجراکننده و تصمیم هیت مدیره ساختمان عرض یابی میشود.و در پایان در صورت موافق بودن طفین پروژه رنگ امیزی نمای ویلا شروع میشود.
رنگ اکلریلیک بهترین نوع رنگ برای نمای ساختمان ویلا است که ازبهترین نوع مواد ساخته شده و مقاوم و بادوام و در دو نوع براق و نیمه براق و مات ساخته میشوند.